CRISION

[CRISION] Túi đứng Carpedision ĐỎ C3

배송

무료 배송

해당 상품은 미국 내에서만 배송이 이루어집니다.(하와이,알래스카 지역 제외)

배송절차

결제 완료 후 주문 번호와 hóa đơn를 포함한 xác nhận 이메일이 전송됩니다.

주문이 완료 된 후 걸리는 배송 시간은 평균 3일~ 최대 5일 소요됩니다.

배송이 된 후, 배송 Theo dõi 넘버와 hóa đơn가 첨부된 확인 이메일을 받게됩니다.

배송/환불 규정 See More

단순 변심 : 상품 수령 후 15일 까지 반품 신청/ 접수 가능합니다.

상품 불량 : 상품 수령 후 30일 까지 반품 신청/접수 가능합니다.

리턴레이블 수령 후 2주 안에 상품을 발송해주셔야 합니다.

ODK SHOP의 벤더들은 교환을 해드리지 않습니다.

단순변심일 경우 취소 후 재주문하셔야 합니다.

자세한 내용은 배송/환불 규정을 참고해주세요.

Túi caddy đứng cao cấp và hợp thời trang từ Bộ sưu tập Crision / Carpedision

Đinh tròn và đinh đầu lâu được thực hiện hài hòa với logo thêu. Một chiếc túi có trọng lượng rất nhẹ với không gian lưu trữ linh hoạt và các tính năng chi tiết cho chức năng.

Bao gồm:

> 2 loại dây đeo vai khác nhau (loại một vai & loại hai vai)

> 2 tấm trùm đầu (Mũ trùm đầu thông thường bằng chất liệu thân xe & Tấm phủ vinyl trong suốt cho những ngày mưa)

Rộng 320mm x Sâu 200mm x Cao 900mm

Chất liệu: Polyetylen

Trọng lượng: 6-7 Pound

<구매시 주의 사항>
  • 본 상품은 판매 기간이 남아있어도 조기 마감될 수 있습니다.
  • 배송을 위해 Shipping Address를 정확하게 입력하시기 바랍니다.
  • 주소 오류로 인한 배송사고는 책임지지 않습니다.
  • 이벤트 기간 외 주문에대한 차액보상은 불가합니다.
  • 교환은 불가합니다.